ἀπόθεστος

ἀπόθεστος
Grammatical information: adj.
Meaning: `despised, uncared for', from Odysseus' dog (ρ 296)
Origin: GR [a formation built with Greek elements]
Etymology: The opposites πολύ-θεστος `much desired' (Call.) and PN, e. g. Έρμό-θεστος, Boeot. Θιό-φειστος, also ἄ-θεστος (Έρινύς H.) show that the word belongs to θέσσασθαι (q.v.; Doederlein Hom. Gl. 3, 366). Wrong Leumann Hom. Wörter 64f.: ἀ- πόθεστος).
Page in Frisk: 1,123

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

  • ἀπόθεστος — despised masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπόθεστον — ἀπόθεστος despised masc/fem acc sg ἀπόθεστος despised neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπόθεστ' — ἀπόθεστα , ἀπόθεστος despised neut nom/voc/acc pl ἀπόθεστε , ἀπόθεστος despised masc/fem voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κἀπόθεστα — ἀπόθεστα , ἀπόθεστος despised neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • gʷhedh- —     gʷhedh     English meaning: to beg, wish for     Deutsche Übersetzung: “bitten, begehren”     Material: Av. jaiδyemi, O.Pers. jadiyümiy “I bitte”; Gk. Aor. θέσσασθαι (*gʷhedh s ) “anflehen”, participle θεστός in ἀπόθεστος “verwũnscht,… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.